­بزودی؛ راه اندازی سامانه پیگیری درخواست جاماندگان یارانه

­بزودی؛ راه اندازی سامانه پیگیری درخواست جاماندگان یارانه
سامانه پیگیری درخواست جاماندگان یارانه از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها راه‌اندازی می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir