تامین کود یارانه‌ای برای اجرای طرح کشت قراردادی گندم در ۱۷ استان

تامین کود یارانه‌ای برای اجرای طرح کشت قراردادی گندم در ۱۷ استان
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در نخستین سال اجرای طرح کشت قراردادی گندم در کشور، کود‌های مورد نیاز ۱۷ استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین و تحویل شبکه توزیع شد.
منبع خبر : iribnews.ir