پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پایتخت

پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پایتخت
پنجاه و ششمین مرحله از طرح رعد صبح امروز با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir