امور مالیاتی و بانک‌ها، بیشترین حوزه‌های نارضایتی مردم

امور مالیاتی و بانک‌ها، بیشترین حوزه‌های نارضایتی مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد‏، مردم از حوزه مالیاتی و بانک‌ها بیشترین نارضایتی را دارند تأکید کرد؛ مدیران باید نظارت خود را بر کارکنان ادارات برای پیشگیری از تخلفات اداری تقویت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir