حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد

حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد
همزمان با تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد نیز با مشارکت ۲۱ کشور از جمله ایران آغاز به کار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir