آغاز عملیات خشم شبانه در شرق غزه

آغاز عملیات خشم شبانه در شرق غزه
خبرگزاری شهاب با پخش تصاویری از آمادگی ها برای آغاز عملیات خشم شبانه نزدیک حصار مرزی در اردوگاه العوده در منطقه ملکه در شرق شهر غزه خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir