۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شد

۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شد
وزیر نیرو گفت: بدون اضافه کردن سوخت، سرمایه‌گذاری گسترده و تنها با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه شد.
منبع خبر : iribnews.ir