رئیس جمهور انتهای هفته به خراسان شمالی سفر می‌کند

رئیس جمهور انتهای هفته به خراسان شمالی سفر می‌کند
بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: رئیس جمهور به انتهای هفته جاری و در روز پنج شنبه به خراسان شمالی سفر می‌کند.
منبع خبر : mehrnews.com