سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور

سرعت تزریق واکسن کرونا در کشور
آمارهای کرونا هر روز بالا و پایین می‌روند، اما واکسیناسیون در کشور با سرعت انجام می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir