توقف یاران حسینی در خانه آنتالیا

توقف یاران حسینی در خانه آنتالیا
تیم فوتبال کایسری همراه مجید حسینی در خانه آنتالیا متوقف شد.
منبع خبر : yjc.news