آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی وجود ندارد

آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی وجود ندارد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰گفت: آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی وجود ندارد وزارت راه واقتصاد در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه تولید مسکن به وظایف خود عمل نکرده اند.
منبع خبر : iribnews.ir