تلاش برای جلوگیری از آسیب سیل به بافت تاریخی یزد

تلاش برای جلوگیری از آسیب سیل به بافت تاریخی یزد
سیل به ۲۹۰ بنا در بافت تاریخی یزد خسارت وارد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir