آغاز بهره برداری از طرح‌های ریلی و آزادراهی

آغاز بهره برداری از طرح‌های ریلی و آزادراهی
قطار افتتاح طرح‌های کلان ملی در ایستگاه هشتاد و ششم به طرح‌های ریلی و آزادراهی رسید.
منبع خبر : iribnews.ir