عرضه ۲۳۱ میلیون دلاری در سامانه نیما

عرضه ۲۳۱ میلیون دلاری در سامانه نیما
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۳۱ میلیون دلار به صورت حواله به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است. 
منبع خبر : mehrnews.com