خبری خوش برای بیماران نیازمند

خبری خوش برای بیماران نیازمند
موسسه خیریه بیمارستان امام رضا بیرجند (ع) به منظور ارائه خدمات به بیماران نیازمند و محروم راه اندازی شد.
منبع خبر : yjc.news