شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی به احیاء واحدهای تولیدی غیرفعال کمک کنند

شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی به احیاء واحدهای تولیدی غیرفعال کمک کنند
 معاون اول رئیس جمهور خطاب به مدیران عامل شرکت های صنعتی معدنی بزرگ کشور با بیان اینکه پیشرانان پیشرفت ایران حامی سایر بخش های کوچکتر از خود باشند، گفت: این رویکرد می تواند به پیشرفت همه جانبه شرکت های بزرگ و بخش خصوصی منجر شود.
منبع خبر : iribnews.ir