بانگ بقا در فصل گاوبانگی در جنگل‌های شمال (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

بانگ بقا در فصل گاوبانگی در جنگل‌های شمال (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)
محیط بانان زیستگاه های مرال (meral) در جنگل های شمال، برای جلوگیری از شکار این گونه از گوزن، در فصل گاوبانگی، حفاظت از آنها را تشدید کرده اند. در فصل گاوبانگی، گوزن های نر برای بقای نسل و در اختیار گرفتن قلمرو، به جنگ گوزن های دیگر می روند و با نعره ای شبیه صدای گاو اهلی، گوزن های ماده را در محدوده قلمرو خود جمع می کنند. اسماعيل البرزي گزارش مي دهد ...
منبع خبر : iribnews.ir