صنعت برق را قبل از قطعی در تابستان دریابید

صنعت برق را قبل از قطعی در تابستان دریابید
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از قراردادن تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده برق در فهرست ابر بدهکاران بانکی انتقاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir