سپاه در همه عرصه‌های انقلاب تا پای جان ایستاده است

سپاه در همه عرصه‌های انقلاب تا پای جان ایستاده است
سردارعلی فدوی گفت: سپاه در همه عرصه‌های انقلاب با تمام توان و تا پای جان ایستاده است.
منبع خبر : iribnews.ir