چین ادعاهای هسته ای آمریکا را محکوم کرد

چین ادعاهای هسته ای آمریکا را محکوم کرد
وزارت دفاع چین ادعای پنتاگون درباره اینکه پکن به دنبال توسعه زرادخانه های هسته ای خود است، بی اساس خواند و به آن واکنش نشان داد.
منبع خبر : mehrnews.com