راه اندازی صندوق‌های خرد محلی نیازمند مشارکت مردم

راه اندازی صندوق‌های خرد محلی نیازمند مشارکت مردم
مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور از راه اندازی صندوق خرد محلی با هدف رونق اشتغال در دیشموک خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir