کشف آثار تاریخی در پارک ملی هند

کشف آثار تاریخی در پارک ملی هند
باستان شناسان در یکی از پارک های ملی هند مجموعه ای از غارها، معبدها و سازه های باستانی بودایی کشف کردند.
منبع خبر : yjc.news