هدف طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ، حمایت است

هدف طرح صیانت از کاربران فضای مجازی ، حمایت است
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هدف طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، حمایت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است.
منبع خبر : iribnews.ir