دو اقدام رئیسی و یک پیام

دو اقدام رئیسی و یک پیام
در اولین روزهای فعالیت دولت جدید دو اقدام قابل توجه از سوی ریاست جمهوری دنبال شد که جا دارد به عنوان رویه‌ای ستوده و پند آموز مورد بازخوانی قرار بگیرد.
منبع خبر : iribnews.ir