یک جوان فلسطینی دیگر به شهادت رسید

یک جوان فلسطینی دیگر به شهادت رسید
منابع رسانه ای از شهادت یک جوان فلسطینی دیگر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر می دهند.
منبع خبر : mehrnews.com