کی شمس: فرماندار آبادان قول داد که شنبه به حساب بازیکنان پول واریز شود

کی شمس: فرماندار آبادان قول داد که شنبه به حساب بازیکنان پول واریز شود
مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان درباره اعتصاب بازیکنان این تیم توضیحاتی را بیان کرد.
منبع خبر : yjc.news