دز سوم کدام نوع واکسن کرونا؟

دز سوم کدام نوع واکسن کرونا؟
این روز‌ها که موضوع تزریق دز سوم واکسن کرونا داغ است، ما هم سری زدیم به یکی از مرکز واکسیناسیون.
منبع خبر : iribnews.ir