به جز موارد واکسن‌های مصرفی، واکسن دیگری وارد کشور نشده است

به جز موارد واکسن‌های مصرفی، واکسن دیگری وارد کشور نشده است
طبق اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر نیز بجز موارد واکسن‌های مصرفی فعلی در زنجیره واکسیناسیون، واکسن دیگری وارد کشور نشده است.
منبع خبر : yjc.news