ا فتتاح نمایشگاه قابلیت‌های دفاعی دانش بنیان

ا فتتاح نمایشگاه قابلیت‌های دفاعی دانش بنیان
وزیر دفاع این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای ارتقای تولیدات دانش بنیان در صنعت دفاعی دانست.
منبع خبر : iribnews.ir